I. ETAPA

  • rozloha obory (I. etapa) je cca 5,5 ha
  • poloha jihovýchod
  • skladba: 4,3 ha louka; 0,8 ha křoviny (jívy, olše, maliníky) a močál; 0,4 ha les; 
  • přírodní zásobárna vody - Klenečský potok protékající celou délkou obory

www.youtube.com/watch?v=_XCwlqvD4eM&feature=youtu.be

I. ETAPA

Kontakt

Obora Díly "U Šumaváčka" Ing. Miloslav Konopík
Radka Svitáková
Díly 160
344 01 Domažlice
+420 602 109 056
+420 602 278 568
konopik@lst.cz
rk.dily@centrum.cz